Rabu, 24 Oktober 2012

MENGUKUR TELINGA KELINCI NETHERLAND DWARF DAN LOP

Cara mengukur telinga kelinci kelinci netherland dwarf (Netherland Dwarf Rabbit / kleurdwerg / harmelin ) adalah dengan menggunakan penggaris / mistar. Mula-mula kelinci netherland dwarf pada posisi posing satukan kedua telinga kiri dan kanan dengan menghadap posisi  vertical / tegak lurus lalu selipkan penggaris ditengah-tengahnya juga dengan posisi vertical, dengan nilai nol cm tepat diatas kepalanya dan lihat kedua ujung telinga dengan penggaris. Standardnya biasanya tidak melebihi 5 cm dan yang ideal 2,5 cm namun tergantung keseimbangan badan dan kepala. Progress panjang telinga bersesuaian dengan berat badan serta usia kelinci ND. Untuk kelinci ras lop (American Fuzzy Lop atau Holland Lop) caranya pada posisi posing, rentangkan kedua telinga segaris dengan kepala (posisi horizontal) kemudian rentangkan penggaris dari ujung telinga yang satu ke ujung telinga yang lain.
Jual Kelinci Jual Pakan Kelinci Dan Lain-Lain
RIPONTI RABBITRY
08159985216